URSUS MIKRUS 7T

0
29 510,00 zł

Opis produktu:

Koparko-ładowarki serii Mikrus są montowane na trzypunktowych układach zawieszenia narzędzi. Są one przeznaczone do różnorodnych prac załadunkowych i rozładunkowych, przemieszczania materiałów sypkich i objętościowych oraz wykonywania różnorodnych wykopów w gospodarstwach rolnych. Szeroka ich wersyjność oraz gama różnorodnych narzędzi umożliwiają dobór potrzebnej konfiguracji maszyny.
Zawieszany; Zasięg kopania 4 580 mm; głębokość kopania 2 890 mm; udźwig 630-450 kg; wyposażenie standardowe: łyżka podsiębierna 400 mm, poj. 0,075m3.