Prasa zwijająca URSUS Z-543/A

0
0,00 zł

Opis produktu:

Prasy zwijające Z-543 i Z-594 przeznaczone są do zbioru materiałów słomiastych o wilgotności do 25% z wałów o szerokości 1900 mm oraz podsuszonej zielonki o wilgotności 40-60% z przeznaczeniem na sianokiszonkę. Materiał zwijany jest w bele o średnicy 1200 mm. W odróżnieniu od prasy Z-543, prasa Z-594 posiada rotor z docinaczem, które to zespoły zapewniają równomierne zakiszanie beli jak również bardziej strawną kiszonkę. W przypadku prasy zwijającej Z-543 bele są standardowo owijane sznurkiem, zaś opcjonalnie siatką. Obydwie prasy mają w standardzie sygnalizację akustyczno-świetlną wypełnienia komory. Są one w pełni przystosowane do poruszania się po drogach publicznych.
Stałokomorowa łańcuchowa; szer. podbier. 1,9 m; bele 1,2mx1,2m; sterowanie hydrauliczne z kabiny ciągnika: podbieraczem, komorą, podajnikiem sznurka; ogumienie 400/60x15,5 , sygnalizacja dźwiękowo-wizualna; wydajność bel na godz. w szt. 20-35; masa beli ze słomy 100-170kg; masa beli z siana 150-270 kg; masa beli z zielonki 300-1000 kg; prędkość obrotowa WOM, obr/min-540; min. moc ciągnika 35/48.