Claydon - system do uprawy pasowej

0
0,00 €

Opis produktu:

System Claydon jest stosowany w ponad 20 krajach, we wszystkich warunkach klimatycznych, na wszystkich rodzajach gleby i przy wszystkich typach upraw. Bez względu na to, czy uprawy są prowadzone na wywiewanych glebach piaszczystych, ciężkich glebach gliniastych, ilastych, wapiennych, z namułów, kredowych, kamienistych lub torfowych — system Claydon w wydajny, efektywny i niezawodny sposób wykorzysta wszystkie zalety danego rodzaju gleby.
System Claydon jest tak wszechstronny, że nie tylko umożliwia wysiew na ściernisku. Można go również stosować na glebach zaoranych lub uprawianych metodą uproszczoną.

Nasi klienci stosują system Claydon do wysiewu upraw jarych i ozimych, w tym:
• małych nasion: rzepaku, siemienia lnianego, gorczycy, rzepy, konopi, traw, jarmużu, kolendry, rzodkwi itp.
• średnich nasion: pszenicy, jęczmienia, owsa, żyta, pszenżyta, sorgo itp.
• dużych nasion: kukurydzy, grochu, fasoli itp.
Szereg wymiennych redlic wysiewających z szybkozłączem umożliwia wysiewanie wielu rodzajów upraw — jeśli można coś posiać pneumatycznie, można to posiać za pomocą systemu Claydon.

System Claydon zapewnia idealne środowisko dla upraw, umożliwiając doskonały wzrost roślin, przez wzruszanie gleby, a także dostęp powietrza i światła. W przypadku gleb ciężkich przedni ząb tworzy kanał drenażowy w obszarze ukorzenienia, aby nasiona nie traciły energii na wzrost w ubitej glebie. W glebach lekkich pozostawienie dużej ilości niewzruszonej gleby pozwala zatrzymać w niej wilgoć. To optymalne połączenie zostało potwierdzone przez niezależne badania i lata doświadczeń w gospodarstwach rolnych. Rodzina Claydon w swoim gospodarstwie odkryła, że plony na przestrzeni większości lat zwiększyły się o 10% w porównaniu do systemu pełnej uprawy.

Rolnicy stosujący system Claydon odkrywają również, że często mogą używać mniejszej ilości nasion w porównaniu do systemu pełnej uprawy — nasiona wzrastają lepiej, gdy są umieszczone w wilgotnym i ciepłym środowisku. Doświadczenie pokazuje też, że system Claydon powoduje wzrost plonów również na tradycyjnie uprawianych glebach.

Wiodący producent nasion, firma Saaten Union, każdego roku (od 2006 r.) prowadzi niezależne badania, które potwierdzają, że w porównaniu do konwencjonalnych metod siewu, system Claydon znacznie zwiększa wartość plonów, o około 200 zloty/ha. Badania przeprowadzono na prawie 50 odmianach upraw na dwóch obszarach z glebami ciężkimi (Hanslope, klasa II) w hrabstwie Suffolk. Pokazały one przewagę systemu Claydon nad innymi systemami uprawy (zbiory większe o ok. 1 t/ha). Badania przeprowadzone w 2011 r., dotyczące siewu za pomocą siewnika Claydon na glebie z pozostawioną sieczką lub na ściernisku, dowiodły, że pozyskiwane z nich plony przewyższają o 20% wielkość zbiorów z pól przygotowywanych pod uprawę systemem pełnej uprawy. Dzieje się tak ze względu na lepsze zatrzymywanie wilgoci w latach suchych.